Wij zorgen voor mensen, en wie zorgt er voor ons

Primaire tabs

Een zorgzaam en inspirerend team creëren.

We weten wat medewerkers gelukkig maakt en wat een ‘goed team’ is waarin je jobvoldoening ervaart.
Het zijn teams met betrokkenheid op en zorgzaamheid voor elkaar.
Teams waar medewerkers hun competenties kunnen inzetten en ze verder kunnen ontwikkelen.

Welbevinden, waardering en ontwikkeling gaan hand-in-hand, ze gaan over de kern van je job: ‘Ben ik goed bezig?’

Mensen halen voldoening uit gezamenlijk betekenisvol werk doen, het verschil maken, en gewaardeerd worden voor hun bijdrage. Het bouwt op de drie psychologische basisbehoeftes: autonomie, verbondenheid en competentie.


De realiteit is dat ‘goede teams’ niet zomaar uit de lucht vallen.  Medewerkers zijn vaak individueel hard aan het werk: werken met mensen vraagt veel, het vraagt om jezelf in te brengen.  Daarnaast zijn ‘resultaten’ ook minder goed definieerbaar in de sociale sector en dat brengt onzekerheid.  Als het te veel wordt,  ontstaat de neiging naar boven te kijken: “En wie zorgt er voor ons?”. 
Daar voel je de kloof medewerkers – beleid.  En die kloof hoeft er niet te zijn.


Het antwoord ligt in het creëren van een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Meer gedeelde zorg tussen collega’s en een eigen, gepaste verantwoordelijkheid en rol als teamverantwoordelijke of leidinggevende.  Leiding geven is een vak op zich, en voor je het weet neem je ook te veel op jouw schouders. 

Programma

Wat leer je in de opleiding?
• Je leert het kader kennen van collectief leiderschap en wat dat betekent voor iedere medewerker en voor je rol als teamverantwoordelijke.  Je krijgt inzicht in de uitgangspunten van het TGI-leiderschapsconcept en de betekenis hiervan voor team- en organisatie ontwikkeling
• We kijken vanuit een integrale bril naar medewerkers en naar je team als deel van de organisatie.  Je ziet hoe je invloed kunt uitoefenen vanuit jouw plek op het grotere geheel, zodat je een zorgzame leercultuur in een team kunt waarmaken.
• Je leert de focus te leggen op het ontwikkelen van het eigen leiderschap van medewerkers en het overbruggen van de kloof met ‘het beleid’ of ‘de staf’.  Het wordt je rode draad in leidinggeven.  Zelf zoek je naar ‘de juiste maat’ in leiderschap en zorg opnemen (of overnemen).
• Waardering èn ontwikkeling.  Floreren en blijven groeien.  Het is een tweeling die we praktisch vorm gaan geven in elk onderdeel van het werk: bij aanwerving, bij het motiveren en stimuleren van mensen, bij het aanspreken op en evalueren, professionele ontwikkeling, vormingsbeleid,…  en dit telkens vanuit het collectief: zorgen voor elkaar, leren van en aan elkaar.


We bieden zowel theoretische inzichten en methodische handvatten als mogelijkheden om heel concrete praktijksituaties in te brengen.

 

Deadline inschrijven: 20 september 2022

Media

Begeleiding

De vorming wordt gegeven door Marleen Vandenberghe. Het welzijnswerk is al 20 jaar haar werkterrein. Ze is opgeleid als maatschappelijk werker ensocioloog en volgde de voorbije jaren training in NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), sociale bemiddeling en TGI (Thema gecentreerde interactie). Alles samen de basis om aan te sluiten op wat hulpverleners vandaag nodig hebben en dat in een boeiende, interactieve training aan te bieden.

Kostprijs

€ 300.00
Broodjeslunch en digitale syllabus inbegrepen
€ 240.00
Ledenprijs

Wanneer?

Dinsdag 27 september 2022

Dinsdag 18 oktober 2022

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

JOC Variant

Heerweg-Zuid 124

9052 Gent

Kaart

Inschrijven

CAPTCHA
Deze vraag dient om te controleren dat u een persoon bent en geen computer.
Annuleren