Vorming op maat

Op maat

 

Naast een uitgebreid open vormingsaanbod voorzien we ook tal van opleidingen op maat van jouw organisatie.

 

Op vandaag beschikken we over meer dan 50 freelance medewerkers die over heel Vlaanderen actief zijn rond tal van thema's zoals oplossingsgericht werken, taalopleidingen, communicatie, agressie, sociale vaardigheden, ... Naast opleidingen kan je ook bij ons terecht voor supervisie, procesbegeleiding, teamdagen, voordrachten, praktische ondersteuning,... 

 

Prijzen zijn afhankelijk van de opdracht en de vormingswerker. Leden van Jongerenbegeleiding-Informant krijgen steeds een korting.

 

Neem vrijblijvend contact op met Kaat De Bock, kaat@jo-in.be of 0490/446527

 

 

Ontdek onze webinars voor starters!

Sorrybox 2.0: eenvoudige manieren om te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict

In begeleiding komen we vaak in aanraking met storend of regelovertredend gedrag. Werken met straffen en belonen is  meestal niet voldoende om tot duurzaam herstel te komen. Via de Sorrybox en het herstelgericht werken gaan we op zoek naar een meer verbindende manier om met negatief gedrag om te gaan. De principes van de sociaal-emotionele ontwikkeling, geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit zijn de basis om herstelgericht te werken rond het probleemgedrag. Vanuit deze principes help je het kind, de jongere of de cliënt met een beperking om incidenten samen met de begeleider te analyseren en goed te maken.

 

Hoe kunnen we van negatief gedrag een leermoment maken? De Sorrybox 2.0 is een digitale tool met eenvoudige methodieken om “het” goed te maken, herstelvaardigheden te ontwikkelen, samen met de jongere stil te staan bij gedrag, te reflecteren met collega’s over conflicten en een herstelbeleid te ontwikkelen. Werk op een verbindende manier rond herstel na een conflict.

 

In dit webinar wordt een korte inleiding en enkele tools aangeboden zodat je meteen aan de slag kunt. Het gaat over een opgenomen Webinar, waardoor je deze meteen kan bekijken. Later kan, wanneer gewenst, meer verdieping geboden worden tijdens een vorming uit het open aanbod of een vorming op maat. 

 

Interesse? Stuur een mail naar kaat@jo-in.be

 

Duur
45 minuten

 

Kostprijs
25 euro niet-ledenprijs

20 euro ledenprijs

 

Vormingswerker

Eric Beke

 

De Rustbox: Naar een kalm brein bij jongere en begeleider

De Rustbox is een tool met rustbrengers voor kinderen, jongeren, cliënten en hun begeleiders. Deze blended tool (onlinetool in combinatie met offline face-to-face contact) brengt inzicht onder begeleiding in triggers en rustbrengers. De rustbox brengt het gesprek op gang tussen kinderen, jongeren en begeleiders over wat je van mekaar ziet en nodig hebt bij spanningsopbouw.

 

Daar waar voorganger de Sorrybox gericht is op het bieden van hulpmiddelen en methodieken om te werken aan herstel na een conflict, richt de Rustbox zich preventief op wat je kan doen voor je de controle over jezelf verliest en dreigt te verzeilen in een vecht-vlucht-vriesreactie.

 

In dit webinar wordt een korte inleiding en enkele tools aangeboden zodat je meteen aan de slag kunt. Het gaat over een opgenomen Webinar, waardoor je deze meteen kan bekijken. Later kan wanneer gewenst meer verdieping geboden worden tijdens een vorming uit het open aanbod of een vorming op maat.

 

Interesse? Stuur een mail naar kaat@jo-in.be

 

Duur
45 minuten

 

Kostprijs
25 euro niet-ledenprijs

20 euro ledenprijs

 

Vormingswerker: 

Eric Beke