ONLINE: Conflicten in Teams

Sommige teams hebben al wat watertjes doorzwommen en zijn in staat om goed om te gaan met (menings)verschillen, andere teams kun je helpen om verschillen goed te gebruiken en conflictvaardiger te worden.

 

Als medewerkers er zelf niet door geraken is het aan de leidinggevende om mensen samen aan tafel te zetten.  Het is kunst om dan voldoende meerzijdig te zijn om voor alle betrokkenen aanvaardbaar te zijn.  De werkwijze van bemiddelaars kan hierbij helpen.

Programma

1. De verschillen tussen medewerkers bewust opzoeken en inzetten.

Conflicten beginnen bij verschil.  Verschil in mening, aanpak, houding, visie,… We oefenen om het principe van ‘ieders stem doet ertoe’ ook om te zetten in praktijk.   Als ieders stem gehoord kan worden (ook te tegenstem), dan kom je tot rijkere en gedragen besluitvorming in teams.Om ieders stem te horen gebruiken we methodes uit Thema Gecentreerde Interactie (TGI) en Deep Democracy.  Thema’s helpen om (wandelgang)verzuchtingen op een niet-bedreigende manier op tafel te brengen.  De besluitvormingsprocedure uit Deep Democracy zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt.

 

2. Medewerkers met conflicten samen aan tafel zetten.

Bij escalatie van conflicten kan het helpen om als leidinggevende enkele gesprekstechnieken en kaders van bemiddelaars te kennen.   We oefenen basisvaardigheden die de meerzijdige partijdigheid ondersteunt in tweegesprekken.  Zo breng je de betrokkenen van argumenteren naar het delen van behoeftes en verlangens.  We helpen hen luisteren met als doel de ander te begrijpen in plaats van te luisteren om te kunnen tegen-argumenteren.  Dat kun je door goed te kaderen, gespreksregels af te spreken.  Dat gebeurt via het pendelen vooraleer circulaire vragen te stellen.  We leren de taart groter maken vooraleer tot oplossingen te komen.

 

3. Teams en medewerkers conflictvaardiger maken, je rol als leidinggevende.

Teams evolueren en groeien doorheen fases van harmonie naar omgaan met verschil en conflict naar volwassen teams waar het verschil goed benut wordt.  Als leidinggevende beweeg je mee.  Er zijn periodes waarin je meer op de voorgrond moet komen en andere waarin je meer op de zijlijn kunt staan.  We verbinden het kijken vanuit groepsfases met je eigen rol en de ontwikkeling van conflictvaardige teams.  TGI- interactieregels stimuleren het eigen leiderschap van medewerkers.

Doelgroep: elke leidinggevende die met conflicten moet omgaan, of de meningsverschillen tussen medewerkers wil aanwenden als een bron van goede besluitvorming.

Werkwijze: je krijgt kaders en handvatten uit (sociale) bemiddeling, TGI en Deep Democracy en je leert evenzeer door (zelf)reflectie en oefenen met elkaar en in je eigen praktijk.

Media

Begeleiding

De vorming wordt gegeven door Marleen Vandenberghe. Het welzijnswerk is al 20 jaar haar werkterrein. Ze is opgeleid als maatschappelijk werker ensocioloog en volgde de voorbije jaren training in NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), sociale bemiddeling en TGI (Thema gecentreerde interactie). Alles samen de basis om aan te sluiten op wat hulpverleners vandaag nodig hebben en dat in een boeiende, interactieve training aan te bieden.

Kostprijs

€ 280.00
Syllabus inbegrepen
€ 240.00
Ledenprijs

Wanneer?

Deze vorming wordt omgezet naar een digitale vorming!

 

DAG 1: 17/11/2020

9u30 - 16u30

 

DAG 2: 01/12/2020

9u30 - 16u30

Locatie

ONLINE via Zoom

De link naar de opleiding wordt vooraf met de deelnemers gedeeld.

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on ma, 11/16/2020 - 09:45.