Mediawijs opvoeden in de jeugdhulp

Primaire tabs

In deze dag leggen we de fundamenten om binnen de jeugdhulp aan de slag te gaan rond mediawijsheid en mediaopvoeding. Thema's die zeker aan bod komen zijn: hoe ziet de digitale realiteit anno 2022 eruit, wie zijn onze kinderen, jongeren (en hun ouders) digitaal, wat is mediawijsheid en mediaopvoeding en met welke methodieken kunnen we aan de slag, hoe gaan we met enkele specifieke uitdagingen om zoals bijvoorbeeld: privacy, overmatig schermgebruik, cyberpesten, online seksualiteit, ... Er wordt kennis overgedragen, uitgewisseld en kennisgemaakt met concrete materialen en methodieken.

Programma

De dag wordt opgebouwd vanuit vier thema’s die dynamisch aan bod kunnen komen.

 

  1. In “De wereld is digitaal” werken we exemplarisch uit hoe de samenleving geleidelijk gedigitaliseerd is en wat het gevolg daarvan is op ons samenleven (en ons gedrag). Hoe evolueerde het internet en wat dit betekent voor verschillende generaties? Wat kan dit betekenen voor de hulpverlening?
     
  2. In “Wie zijn de kinderen en jongeren die we ondersteunen digitaal?” staan we stil bij de belangrijkste kennis die we momenteel hebben over het (digitaal) mediagebruik van kinderen en jongeren. Naast relevante cijfers over bezit en gebruik wordt het verhaal van mediagebruik ook doorheen de ontwikkeling geschetst. Dit geeft ons handvatten om in de eigen praktijk na te denken over ‘wat kan en wat niet’ of ‘wat is normaal en wat niet’. Dit is geen sluitend normatief kader maar kan wel wat houvasten geven in de begeleiding. Omdat we ook met volwassen cliënten (ouders) en medewerkers werken wordt ook stilgestaan bij de digitale profielen van de volwassenen.
     
  3. In “Digitale geletterdheid, mediawijsheid en vooral mediaopvoeding: een opdracht voor sociale organisaties” staan we stil bij de termen digitale geletterdheid en mediawijsheid. Een model voor mediawijze competenties en een model rond mediaopvoeding worden voorgesteld. Welke vragen stellen vele organisaties zich en wat is daar een eerste antwoord op? Welke mediawijze basisregels gelden er?
     
  4. In het laatste deel “Over sociale media: een geval apart” zoomen we in op het gebruik van sociale media in de hulpverlening: door cliënten én hulpverleners. Immers sociale media zijn het nieuwe ‘hot’ in de sector en alleen al maar door de GDPR zijn de vragen hierrond divers. Vanuit onderzoek ‘tot nu toe’ toe en voorbeelden formuleren we hierbij onze bedenkingen. Uiteindelijk komen we (opnieuw) bij de nood aan een beleid rond sociale media, voor cliënten en hulpverleners. Enkele ‘essentials’ worden toegelicht. Met enkele casussen ronden we af.

Media

Begeleiding

Davy Nijs.

Mediapedagoog. Iemand die opvoeding en media met elkaar verbindt.

Kostprijs

€ 170.00
Niet-ledenprijs
€ 140.00
Ledenprijs

Wanneer?

Maandag 27 november 2023

Van 9u30-16u30

Locatie

ONLINE via ZOOM

Kaart

Inschrijven

CAPTCHA
Deze vraag dient om te controleren dat u een persoon bent en geen computer.
Annuleren