Frans voor de jeugdhulp

Primaire tabs

Kom je in de uitoefening van je beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact? Op die momenten ervaar je misschien dat je kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met je gesprekspartner(s) – de jongeren en hun context – te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat je ten gevolge van die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt, anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon (o.a. in verband met gevoelens).

Informant biedt je een opleiding aan waarin je in een Frans taalbad wordt ondergedompeld. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie.
Het pakket werd volledig uitgewerkt vanuit het kader van de integrale jeugdhulp.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een basiskennis van het Frans hebben en zich redelijk kunnen uitdrukken. Ben je onzeker over je niveau? Neem dan contact op met annelies.d@jo-in.be voor een korte niveau test.
 

Programma

Een greep uit het programma:

        *De vertaling in het Frans van de vakterminologie die in de integrale jeugdhulp wordt gebruikt.
        *De eigen dienst voorstellen in het Frans.
        *Gesprekstechnieken om verschillende soorten gesprekken te voeren (intake, ...)
    *Cases die zich situeren in contextbegeleiding, dagbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, begeleiding voor pleeggezinnen, kindermishandeling, …

 

De cursus wordt in onderling overleg met de deelnemers samengesteld. Andere items zijn dus mogelijk. Er wordt ook aandacht besteed aan het telefoneren in het Frans en aan een aantal spraakkunstitems die voor mondelinge communicatie essentieel zijn.
 

Media

Begeleiding

Frans Alleweireldt, opleider Frans verbonden aan het opleidingscentrum Escala (Syntra West), is opleider van het huis. Hij trainde reeds verschillende begeleiders en consulenten uit de jeugdhulp.

Kostprijs

€ 450.00
Broodjeslunch en digitale syllabus inbegrepen
€ 360.00
Ledenprijs

Wanneer?

Dinsdag 19 april 2022

Dinsdag 3 mei 2022

Dinsdag 17 mei 2022

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Gent, exact adres wordt later meegedeeld. 

Kaart

Inschrijven

CAPTCHA
Deze vraag dient om te controleren dat u een persoon bent en geen computer.
Annuleren