Duplo voor leidinggevenden

Duplo voor leidinggevenden en ondersteunende functies in organisaties.

Het gebruik van poppetjes is als zodanig niet nieuw. Beeldende technieken worden al heel lang gebruikt. De beschreven symboliek is het resultaat van een professionele poging de beleving van de cliënt te visualiseren en groeide uit tot een methodiek. 
Hulpverleners coachen in hun dagdagelijkse praktijk is veel ruimer dan alleen stilstaan bij het cliënt/cliëntsysteem. We vinden het belangrijk dat hulpverleners bewust worden van hun  innerlijk beleefde werkelijkheden, hun handelen en met hen stilstaan bij de keuze die ze hierin hebben. We benaderen de hulpverlener enerzijds als professional maar ook als mens die deel uitmaakt van verhoudingen waarin iedereen met iedereen verbonden is in een dynamische balans van geven en nemen.
De duplo poppen helpen ons om de interne en externe werkelijkheid van de hulpverlener te verduidelijken. 

Programma

Een greep uit de mogelijke thema’s:
- Casusbesprekingen op teamvergaderingen : Hoe breng je de positie van de begeleider binnen in een gezinsbespreking? Hoe kan je een gezin bespreken adh van duplopoppen?
- Coachen van personeel: Hoe kan je tussen een begeleider en de co- begeleider de samenwerking in functie van het gezin optimaliseren?  Hoe kan je een begeleider zicht laten krijgen op zijn/haar positie in het team? Op haar/zijn krachten en valkuilen? Hoe kan ik feiten uit het verhaal van de begeleider verduidelijken aan de hand van de duplopoppen? 
- Supervisie: Als coach/supervisor merk je dat een begeleider altijd tegen hetzelfde thema aanloopt. Hoe pak je dit aan? Een begeleider ligt niet goed in het team, hoe bespreek je dit met hem? Hoe kan je dit bespreken met het team?
- Team:  Hoe kan je de duplo’s gebruiken bij teambuilding? Hoe kun je posities duidelijk krijgen in een team? Hoe brengt het werken met duplo duidelijkheid rond omgangsvormen/subsystemen en grenzen/gedragspatronen/communicatiepatronen.
We willen de inhoud van de vorming afstemmen op de verwachtingen en vragen van de deelnemers.


Doelstellingen :
- Kennismaking met het materiaal
- Uitgangspunten en basislijnen leren kennen
- Toepassingen: waar en wanneer?
- Meerwaarde en valkuilen onder de loupe nemen
- Oefenen aan de hand van casusmateriaal.
- Daarnaast willen we iedereen uitnodigen om stil te staan bij eigen processen, krachten en valkuilen.

 

Doelgroep:
Voor iedereen die te maken heeft met het coachen / begeleiden of ondersteunen van individuele processen van hulpverleners en met groepsprocessen en –dynamieken in teams.

 

Media

Begeleiding

Kris Neckebroeck

Kostprijs

€ 300.00
Broodjeslunch en digitale syllabus inbegrepen
€ 240.00
Ledenprijs

Wanneer?

Vrijdag 30 september 2022

Vrijdag 7 oktober 2022

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

vzw Casa Rosa

Kammerstraat 22

9000 Gent

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on do, 09/29/2022 - 09:30.