Contextbegeleiding bij gezinnen met jonge kinderen: De roos van de ouder

“Elke opvoeding is uniek”.  Dat ervaren we dagelijks in het werkveld.  De Roos van de Ouder geeft ons een beeld hoe ouders de opvoeding van hun kind(eren) beleven.  De Roos van de Ouder is een ervaringsgerichte methodiek om bij deze beleving stil te staan.  Het is een uitgebreid en compact instrument dat we tijdens begeleidingsmomenten en gesprekken met ouders inzetten om dit beeld scherp te stellen.  We krijgen door het invullen van de Roos een zicht op de krachten, de moeilijkheden, de werkpunten van een gezin.  Het helpt ons om hypotheses te vormen en doelstellingen te formuleren. 

 

Doelstelling van de vormingsdag : De Roos heeft een theoretisch luik en kent een uitgebreide praktische toepassing.  Tijdens deze vorming krijg je in een notendop de theoretische onderbouw van de Roos met daarnaast de toepassing in de praktijk. Een voorproefje van een interessante methodiek voor een overzichtelijke contextbegeleiding.  Je kan bij deze kennismaking inschatten of je deze methodiek wil implementeren in je eigen werking.

 


Inhoud van de vormingsdag: We gaan deze dag concreet aan de slag met de Roos van de Ouder aan de hand van concrete oefeningen en casussen.  We proberen in deze oefeningen theorie en praktijk te integreren zodat je een goed beeld krijgt hoe de Roos van de Ouder vorm krijgt tijdens een contextbegeleiding.

Media

Begeleiding

De vorming wordt gegeven door: Marleen Van Oevelen en An Van Den Bempt, beiden werkzaam als contextbegeleidster in Het open poortje.

Kostprijs

€ 140.00
Broodjeslunch inbegrepen
€ 120.00
Ledenprijs

Wanneer?

Donderdag 2 juni 2022

Van 9u30 tot 16u30

Locatie

De Tuimel

Auwersstraat 11

2600 Berchem.


Dat is op een 5 min wandelen van station Berchem.  Statenplan kan je vinden op website www.detuimel.be  (zie ‘contact’ en ‘bereikbaarheid’).

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on wo, 06/01/2022 - 09:30.