Basistraining Signs of Safety

Primaire tabs

Introductie

De deelnemer zal tijdens de basistraining inzicht verwerven over de benaderingswijze van Signs of Safety, het ontstaan ervan en hoe dit model verder evolueert door de praktijken van sociaal werkers overal ter wereld. Ook zal de deelnemer meer inzicht verwerven over welke impact zijn of haar handelen kan hebben op de veiligheid, het welzijn van kinderen/jongeren, gezinnen en hun netwerk op korte en op lange termijn.

 

De doelstellingen van een basistraining Signs of Safety zijn als volgt:
- Men zal inzicht krijgen in het framework of 3-kolommenmodel en de eerste stappen zetten in het oefenen van het neerschrijven van de verschillende componenten en hoe deze over te brengen aan cliënten.
- Men zal uitgedaagd worden om te vertragen en stil te staan bij het partnerschap dat van belang is om uit te bouwen met andere hulpverleners, cliënten, netwerk en andere betrokkenen.
- Men zal geïnspireerd worden door de trainer en andere deelnemers en ideeën krijgen voor de eigen praktijk.
- Men zal zich bewust worden van de meerwaarde van de inbreng van collega’s en andere perspectieven en ook handvaten krijgen om deze te bevragen.
- Men zal zich meer bewust zijn van wat de meerwaarde is om in te zetten op informeel netwerk en hen ook de verantwoordelijkheid laten dragen van de veiligheid/ het welzijn van de kinderen. Er worden tools aangereikt om met de cliënten op zoek te gaan naar netwerk en hen te activeren om verantwoordelijkheid te nemen.
- Men zal na de training inzicht verworven hebben op de meerwaarde van de stem van het kind en hoe deze mee te nemen in het hele -veiligheids-traject dat je loopt met het de kinderen, jongeren en hun netwerk. Ook zal men meer inzicht krijgen op de visie die achter de methodiek van Signs of Safety “Mijn drie huizen” zit. De deelnemer zal inspiratie opdoen door te oefenen.
- Men zal stilstaan bij de effecten dat de implementatie van Signs of Safety heeft op eigen werk, team en eigen organisatie. De deelnemer zal uitgedaagd worden in het opmaken van een plan voor de eerste stapjes.

Programma

Signs of Safety is een kracht- en oplossingsgericht praktijkmodel waarbij men, op een transparante manier van samenwerken met iedereen, verandering teweeg brengt voor kinderen en jongeren in hun gezin en breder informeel netwerk. Je maakt kennis met het prakijkmodel van Signs of Safety, de visie, achtergrond en het bredere kader wereldwijd. Je gaat aan de slag met het framework of 3-kolommen en de 7 componenten.


We staan stil bij de impact van trauma en het ontbreken van netwerk op korte en op lange termijn. Hoe kan je netwerk zien, vinden en activeren is een belangrijk onderdeel. Leren luisteren naar de stem van het kind en hoe deze te versterken door o.a. het gebruik van ‘mijn 3 huizen’ komt aan bod. Er zal inzicht gegeven worden op de ‘reis’ die je aflegt met de kinderen/jongeren, hun gezin en hun netwerk en hoe hierin jouw eigen lerende reis een plekje krijgt in dit geheel. Want hetgeen je leert uit deze basistraining Signs of Safety kan enkel slagen wanneer je het toepast in de praktijk en op deze praktijk reflecteert in jouw eigen team. Heel kort zullen we stilstaan bij het Woord- en Beeldverhaal en hoe dit een plek heeft in de veiligheidsplanning. Het effectief aan de slag gaan met veiligheidsplanning leer je niet in een basistraining.


De deelnemers worden uitgedaagd om eigen casussen in te brengen en ermee te oefenen tijdens de training. Indien de deelnemer geen eigen casussen heeft, zal hij of zij aan de slag gaan met casussen van andere hulpverleners. Er zal theorie gegeven worden, er zal mee geoefend worden en er wordt gereflecteerd op de praktijk. Er worden tools aangereikt waarmee je zowel indivueel als in team kan werken. De trainer zal model staan voor hetgeen men in de eigen praktijk zelf kan doen. De trainer biedt transparantie over haar eigen handelen tijdens de training en zal eigen praktijken inbrengen om de theorie van het praktijkmodel Signs of Safety te onderbouwen.

Media

Begeleiding

Lies van Nuland is één van de vier gelicentieerde internationale trainers Signs of Safety in België. Ze maakt deel uit van een wereldwijde ngo, Elia, waar trainers en consultants continu ook zelf bijleren en delen met elkaar over wat werkt van Signs of Safety in de prakijk met de kinderen, hun gezinnen en netwerken. Lies bouwde ervaring op in het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren in verschillende steden in Vlaanderen. Ook werkte ze 5 jaar bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam als jeugdbeschermer en senior, wat betekent dat ze collega’s ondersteunde in de implementatie van een nieuw model. Bij het Agentschap Opgroeien werkte ze 7 jaar en deed ze ervaring op als lid van de regionale staf in het ondersteunen van de verschillende teams OCJ en SDJ. Alsook werkte ze als consulent van de Sociale Dienst Jeugdrechtbank in het toepassen van Signs of Safety en ondersteunde ze haar eigen team in het implementeren van Signs of Safety. Vanaf januari `21 gaat ze aan de slag bij De Cocon in Gent. Ze zal zich toeleggen op het uitrollen van veiligheidsplanning Signs of Safety als contextbegeleidster, collega’s hierin coachen en ook interne trainingen geven. In bijberoep geeft ze met heel veel enthousiasme trainingen Signs of Safety in Nederland en Vlaanderen.

Kostprijs

€ 700.00
Digitale syllabus (PDF) en broodjeslunch inbegrepen
€ 560.00
Ledenprijs

Wanneer?

Maandag 14/06/2021

Dinsdag 15/06/2021

Maandag 21/06/2021

Donderdag 24/06/2021

 

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Gent, Afsneedorp 22 (Afsnee)

4 km van Station Gent Sint-Pieters

Buslijn 34, 35 of 36   (2 of 3 maal per uur)

Kaart

Inschrijven

CAPTCHA
Deze vraag dient om te controleren dat u een persoon bent en geen computer.
Annuleren