Basis - Omgaan met verontrusting

Effectief handelen bij vermoedens van een verontrustende opvoedingssituatie

 

Als (jeugd)hulpverlener wordt ieder vroeg of laat geconfronteerd met verontrusting bij minderjarigen. Anno 2022 verwacht het beleid uitdrukkelijk dat elke hulpverlener op een gepaste wijze omgaat met deze verontrusting. Dit zorgt voor vragen en twijfels. Terwijl het beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie met de cliënt essentieel zijn in de hulpverlening, brengt de schrik voor schuldig verzuim een soms verlammende onzekerheid met zich mee. Er ontstaat een dynamiek van handelingsverlegenheid waarbinnen de verontrusting groeit.

 

Deze driedaagse vorming focust op het effectief handelen bijvermoedens van een verontrustende opvoedingssituatie. We doen dit op drie niveaus: beleids-, team- en individueel niveau. Het vertrekpunt hierbij is dat kennis, ervaring en tools het effectief handelen op elk van deze domeinen doet toenemen. De eigen positie als hulpverlener binnen of buiten integrale jeugdhulp wordt uitgelicht, de dynamiek van handelingsverlegenheid wordt in kaart gebracht, verontrusting wordt gedefinieerd, ingeschat en geanalyseerd. Er wordt een vier-fasenplan ontwikkeld dat sterk en krachtig handelen in verontrustende opvoedingssituaties mogelijk maakt. Een bruikbare leidraad die kan dienen voor de individuele hulpverlener, gesteund door zijn team met partners binnen en buiten het jeugdhulplandschap.

Programma

Dag 1 – Hannelore Vandepitte
Integrale jeugdhulp 2.0 en omgaan met verontrusting
Eigen positie in het (jeugd)hulplandschap
Verontrusting: basiskennis
Beter omgaan met verontrusting
Handelen in een niet-chronologisch vier fasen model

 

Dag 2 – Lieven Pype
Fase één: analyse van de situatie: tools en know-how
Fase twee: methodiekgericht bespreekbaar stellen van de verontrusting
Fase drie: monitoring van het traject
Fase vier: het traject loopt vast: crisis, acute noodsituatie

 

Dag 3 – Lieven Pype en Hannelore Vandepitte
Toepassen van de aangeleerde tools
Oefenen en verdiepen van de verschillende methodieken a.d.h.v. de eigen casus

 

 

Media

Begeleiding

Hannelore Vandepitte werkte jarenlang met jongeren in moeilijke opvoedingssituaties als maatschappelijk werkster. Ze schoolde zich bij in het oplossingsgericht en krachtgericht werken en in de geweldloze communicatie. Vanuit deze 2 basishoudingen geeft ze haar opleidingen mee vorm.

Lieven Pype is bachelor in het maatschappelijk werk en academische bachelor in de pedagogische wetenschappen. Lieven is de voorbije twintig jaar eerst systeemtheorethisch geschoold en legde zich vervolgens toe op het Kracht- en Oplossingsgericht Werken binnen de jeugdzorg. Naast zijn jarenlange veldwerk, was Lieven de voorbije twintig jaar betrokken bij innovatie, onderzoek en ontwikkeling in de jeugdzorg. Ook voorziet hij in consult, intervisie, supervisie, vorming, training en opleiding.

Kostprijs

€ 450.00
Broodjeslunch en digitale syllabus inbegrepen
€ 360.00
Ledenprijs

Wanneer?

vrijdag 7 oktober 2022

vrijdag 21 oktober 2022

vrijdag 28 oktober 2022

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Zaal vzw Casa Rosa

Kammerstraat 22

9000 Gent

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on do, 10/06/2022 - 09:30.