Studiedagen

Studiedag "Effectmeeting in de jeugdhulp"

Je wordt van harte uitgenodigd op onze

Studiedag 13 december te CC Meulestede (Gent)

 

Effectmeting in de jeugdhulp
Een verplichting of een win voor de praktijk?

De sector staat onder druk.
De overheid verwacht van ons dat we aan de slag gaan met kwaliteitsniveaus en indicatoren. Deze opdracht is complex maar biedt mogelijkheden. Het geeft ons de kans om stem te geven aan waar de jeugdhulp voor wil staan.
Gedurende de studiedag bekijken we hoe we deze opdracht zelf in handen kunnen nemen. We reiken hiervoor positieve en peroonsgerichte kaders aan.


Voor wie


We richten ons op het ganse landschap van de jeugdhulp.
We verwelkomen graag praktijkwerkers, staf, beleidsmakers en onderzoekers.


Inhoud en aanbod


Je mag een informatieve voormiddag verwachten waarbij we stemmen uit de praktijk en onderzoek aan het woord laten.
We reiken jullie de capability- en quality of life benadering aan als kompas in het denken over effectmeting in de jeugdhulp.

In een actieve namiddag verwerken we de aangeboden informatie via uitnodigingstafels en formuleren we aanbevelingen om tot een win voor de praktijk, beleid en onderzoek te komen.

De studiedag biedt een opstap naar de oprichting van een community of practice die de brug slaat tussen praktijk en onderzoek. Via de vormingstak Informant en het tijdschrift Agora biedt Jo-In hierin procesmatige ondersteuning, vorming en kennisdeling.

Schrijf je snel in, plaatsen zijn beperkt (150 personen)

https://www.jo-in.be/vorming/studiedag-effectmeting-de-jeugdhulp 

Hopelijk tot dan!
Team Jo-In