Intervisie

We trachten de inhoud en vorm van onze interne overlegmomenten zo actueel mogelijk te houden. Daarom dat een aantal overlegvormen ook recent van naam zijn veranderd en een actualisatie van het profiel kregen in nauw overleg met deelnemers.

 

Hieronder nog eens een volledige lijst van ons huidig Jo-In overlegaanbod voor leden:

 

  • Overleg verantwoordelijken & pedagogisch verantwoordelijken: een overleg voor directie en pedagogisch verantwoordelijken van residentiële diensten. Recente thema's zijn bijvoorbeeld de ideale wereld en de relatie tussen AV, directieteam, bestuur.
  • Intervisie (eind)verantwoordelijken mobiele diensten: een overleg voor (eind)verantwoordelijken van mobiele diensten. Recente thema's zijn bijvoorbeeld brochures en het vinden + inwerken van nieuwe medewerkers.
  • Overleg bijzondere coaches-coördinatoren: een overleg voor medewerkers in de sandwichpositie tussen staf en werkvloer. Recente thema's zijn bijvoorbeeld de ideale wereld en signs of safety.
  • Overleg dagbegeleiding: een overleg voor organisatoren van dagbegeleiding. Recente thema's zijn bijvoorbeeld de omgang met netwerk, de omgang met wachtlijsten.
  • Overleg contextbegeleiders: een overleg voor contextbegeleiders die niet gekoppeld zijn aan een residentie. Recente thema's zijn bijvoorbeeld het ondersteuningsplan, de ASStheek.
  • Overleg contextbegeleiders verblijf: een overleg voor contextbegeleiders die gekoppeld zijn aan een residentie. Recente thema's zijn bijvoorbeeld het ondersteuningsplan en het veiligheidsplan.
  • Overleg begeleiders verblijf: een overleg voor begeleiders van residenties. Recente thema's zijn bijvoorbeeld begeleiden met dieren en seksualiteit.

 

Daarnaast is er intern het thematisch overleg omtrent info-veiligheid. Dit vindt 2 maal op een jaar plaats en hier bespreken we alles wat met sociale media en infodeling te maken heeft. Tot slot organiseren we ongeveer 4 maal per jaar ook een COP (community of practice) waar we laagdrempelig met elkaar in gesprek gaan over het traject omtrent het effect van jeugdhulp.