Beleid

Uw stem in het beleid

Jongerenbegeleiding-Informant buigt zich als koepelwerking binnen de jeugdhulp over allerlei beleidsthema's. Uit onze interne overlegfora haalt vzw Jongerenbegeleiding-Informant de input voor haar extern overleg. Vanuit het uitgangspunt ‘elk lid heeft z’n stem’, vertegenwoordigd Jo-In al haar leden op het beleidsniveau. Structureel Thematisch Periodiek Overleg IVA Jongerenwelzijn Contacten met kabinet Overleg Intersectorale Toegangspoort en Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Dag van de... Lees meer

Beleidsthema's

Naast de vertegenwoordiging op overleg met het beleid, buigt Jo-In zich ook over meerdere thema's: Arbeidswetgeving Vzw Jongerenbegeleiding-Informant is één van de drie koepelorganisaties die werkzaam zijn binnen de sector van de Bijzondere Jeugdbijstand. Ze groepeert private organisaties die elk erkend zijn door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Jongerenwelzijn. Kenmerkend is dat onze vzw geen werkgeversthema’s ambieert maar vooral inhoudelijke thema’s wil... Lees meer