Uw stem in het beleid

Jongerenbegeleiding buigt zich als koepelwerking binnen de jeugdhulp over allerlei beleidsthema's. Uit onze interne overlegfora haalt Jongerenbegeleiding de input voor haar extern overleg. Vanuit het uitgangspunt ‘elk lid heeft z’n stem’, vertegenwoordigt Jo-In al haar leden op het beleidsniveau.