ONLINE Vorming: Frans voor de jeugdhulp

Primaire tabs

Kom je in de uitoefening van je beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact? Op die momenten ervaar je misschien dat je kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met je gesprekspartner(s) – de jongeren en hun context – te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat je ten gevolge van die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt en anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon (o.a. in verband met gevoelens).

 

Informant biedt je een opleiding aan waarin je in een Frans taalbad ondergedompeld wordt. De nadruk ligt op de mondelinge communicatie en het zich leren behelpen in de specifieke context van de jeugdhulp. Het pakket werd volledig uitgewerkt vanuit het kader van de integrale jeugdhulp.

 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een basiskennis van het Frans hebben en zich in dagdagelijkse situaties redelijk kunnen uitdrukken. Vanuit die aanwezige voorkennis worden ze dan naar een hoger communicatieniveau gebracht dat specifiek op hun werk in de jeugdzorg toegespitst is. Ben je onzeker over je niveau? Neem dan contact op met annelies.d@jo-in.be voor een korte niveau test.

Programma

Een greep uit het programma:
 de eigen dienst voorstellen in het Frans
 groepsgesprekken rond de werking van de integrale jeugdhulp aan de hand van veelvoorkomende probleemsituaties
 gesprekstechnieken om verschillende soorten gesprekken te voeren (intake, ...)
 cases / rollenspellen die zich situeren in contextbegeleiding, dagbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, begeleiding voor pleeggezinnen, kindermishandeling, …


De cursus wordt samengesteld in onderling overleg met de deelnemers. Andere items kunnen dus aan bod komen. Er wordt ook aandacht besteed aan het telefoneren in het Frans en aan een aantal spraakkunstitems die voor mondelinge communicatie essentieel zijn.

Het is de bedoeling dat de deelnemer van deze cursus met meer zelfvertrouwen terug naar de voorziening keert omdat hij/zij geleerd heeft zich comfortabel te voelen en zich vlot uit te drukken in het Frans.

Media

Begeleiding

Frans Alleweireldt, opleider Frans verbonden aan het opleidingscentrum Escala (Syntra West), is opleider van het huis. Hij trainde reeds verschillende begeleiders en consulenten uit de jeugdhulp.

Kostprijs

€ 420.00
€ 360.00
Ledenprijs

Wanneer?

6 halve dagen;

15 september, 22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober en 20 oktober

Telkens van 9u - 12u via een ONLINE PLATFORM

Locatie

Via een ONLINE PLATFORM

U krijgt nog een mail met de link naar de meeting doorgestuurd.

Kaart

Inschrijven

CAPTCHA
Deze vraag dient om te controleren dat u een persoon bent en geen computer.
Annuleren