ONLINE: Veerkrachtige netwerken, veerkrachtige hulpverleners

In de opleiding 'Veerkrachtige netwerken, veerkrachtige hulpverleners' leren hulpverleners, samen met de cliënt en zijn sociaal netwerk, veerkrachtig worden.

 

Geen enkele hedendaagse hulpverlener zal betwisten dat het nodig is om het sociaal netwerk van een cliënt te betrekken bij de hulpverlening. Al is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. De invloed van een sociaal netwerk is niet altijd ondubbelzinnig positief en de hulpverlener draagt nog steeds een directe morele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de hulpverlening en de invloed hiervan op het leven van de cliënt. Dit zadelt de hulpverlener op met morele stress die moet rapporteren ten aanzien van een team, een leidinggevende en verwijzende instantie. De samenwerking met een “beschadigend” sociaal netwerk maakt dit spanningsveld bijzonder groot. Hoe halen we hulpverleners uit deze netelige situatie.

 

In december 2014 rolde het boek ‘Gedeelde Zorg. Veerkrachtige netwerken, overbodige hulpverlening’ van de persen. Volgens de gebruikers is dit boek een volledig uitgewerkte en gefaseerde methode die de hulpverlener, de cliënt en zijn sociaal netwerk een heel stevige duw in de rug geeft om een sociaal netwerk uit te bouwen dat hulpverlening overbodig maakt. Maar het meest van al is het een blauwdruk die hulpverleners, organisaties en samenwerkingspartners stapsgewijs helpt om vanuit een ander mens- en wereldbeeld mensen te helpen die hulp nodig hebben. Zonder dat de hulpverlener een overbelast knooppunt wordt van deze morele spanningsvelden. Integendeel, de mogelijkheid om als hulpverlener gezond te blijven wordt samen met de autonomie van de cliënt en zijn sociaal netwerk groter.

 

In deze driedaagse opleiding krijgt de hulpverlener alle theoretische en praktische aspecten van dit proces onder de knie. Het boek ‘Gedeelde Zorg’ is het fundament en wordt sterk vertaald naar de vorming van één groot systeem waarin de cliënt, zijn sociale context, de hulpverlener, de organisatie en de verwijzende instantie vanuit een precieze afbakening van de rollen en de aanvullende perspectieven stap voor stap bijdragen tot de autonomie van de cliënt en zijn sociaal netwerk. Gedurende de drie dagen komend de volgende onderwerpen aan bod.

Programma

Deel 1
Het overzicht van het globale netwerkopbouwende proces (intake, informatieverzamelingsfase, doelenplan en evaluatie en bijsturing). De randvoorwaarden van het netwerkopbouwende proces:
- Methodologisch leren.
- Leerkrediet: leren uit gevolgen in plaats van leren op basis van normen.
- Authenticiteit, respect en vertrouwen.
- Kwetsbaarheid als grondstof van het netwerkgerichte team.
- Open leiderschap als parallel proces. (van hulpverlener tot verwijzende instantie).
- Constructieve conflicten.

 

Deel 2
In dialoog met de cliënt, zijn sociale context en samenwerkingspartners een gedeelde en gedragen analyse maken van de sociale en materiële krachten en lasten. De analyse creëert inzicht, motivatie en ruimte om vaardigheden te leren in leercycli van hele kleine toepassingen, evaluatie en effect-gestuurde bijsturingen die de levenskwaliteit van de cliënt en zijn sociale context vergroten:
- Het netwerkdiagram als overzicht en onderscheid tussen het affectieve en het effect van de relatie op het aanmeldingsprobleem.
- De veerkrachtanalyse als overzicht van globale persoonlijke, materiële en sociale krachten en lasten.
- De cliënt en sociaal netwerk ondersteunen bij het maken van een allesomvattende synthese van de krachten en lasten.
- Een logische brug naar de doelen van de cliënt en zijn sociale context inbouwen.

 

Deel 3
De cliënt en zijn sociale context helpen bij het opstellen van een doelenplan dat inspeelt op een leefbare balans tussen maximale krachten en (een paar kleine) lasten:
- Krachten versterken en tekorten aan krachten compenseren.
- Lasten wegwerken.
- Sociaal netwerk koppelen aan de doelen.
- Bespreken van het doelenplan op netwerkniveau.
- Toepassings-, evaluatie en bijsturingsafspraken maken.

 

Deel 4
De zelfmanagementcyclus als methodologisch fundament van het leerproces. Vanuit het doelenplan leert de hulpverlener de cliënt ondersteunen bij de implementatie van zijn doelen en het ervaringsgericht zelf evalueren en bijsturen:
- Zelfplanning door de cliënt en zijn sociale context.
- Dialogerend zoeken naar te leren sociale vaardigheden.
- Zelfobservatie door de cliënt en zijn sociale context.
- Zelfevaluatie door de cliënt en zijn sociale context.
- Zelfbijsturing door de cliënt en zijn sociale context.

 

Deel 5
Het borgen van de randvoorwaarden om netwerken in volle autonomie te laten evolueren van momenten van instabiliteit naar momenten van stabiliteit:
- Werken op basis van feedback over dat wat ertoe doet.
- Emoties als grondstof van persoonlijke en gezamenlijke groei.
- De rol van het team in relatie tot de hoogtes en de laagtes doorheen de hulpverlening.
- Verwijzende instanties op een constructieve manier inschakelen in het leerproces van de cliënt en zijn sociale context.

 

De cursisten krijgen een aanvullende PowerPoint en alle sjablonen met alle gebruikte technieken en hulpmiddelen.

Media

Begeleiding

Bart Libbrecht (1973) studeerde Orthopedagogie, Wijsbegeerte en behaalde een postgraduaat in Management in de Sociale en Publieke sector. Hij heeft 19 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.

Kostprijs

€ 450.00
Syllabus inbegrepen
€ 360.00
Ledenprijs

Wanneer?

Nieuwe data:

23 april 2021

30 april 2021

7 mei 2021

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Online via Zoom

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on do, 04/22/2021 - 09:30.