Kwaliteitsvolle verslaggeving in de hulpverlening

Primaire tabs

In hulpverlening maakt men zeer veel gebruik van informatie-uitwisseling, zowel mondeling als schriftelijk. Vaak vraagt men aan hulpverleners om informatie te delen via schriftelijke verslaggeving. Deze vormingsdag beoogt je te ondersteunen om tot ‘kwaliteitsvolle’ verslaggeving te komen in de uitvoering van je opdracht als hulpverlener.

We bieden hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezin en de (brede) context. Vanuit onze specifieke opdracht hierin zoeken we hoe deze hulpverlening er moet uitzien. Wat is het kader van de hulpverlening? Waaraan werken we? Op welke manier doen we dat? Wat loopt goed? Wat kan anders? Wat zouden we (liefst) willen bereiken?

Over deze concrete hulpverlening en de gang van zaken ‘moeten’ we schriftelijk verslag uitbrengen. Aan onze collega’s, aan onze opdrachtgevers, aan doorverwijzers. Maar hoe doen we dat en vooral, hoe doen we dat in wat essentieel is en wat ‘to the point’ is?

We gaan tijdens deze vormingsdag vooral stil staan bij een visie met betrekking tot schriftelijke verslaggeving, het belang van (verbindende) taal, het deontologisch aspect van schriftelijke verslaggeving vanuit onze opdracht en tot slot … hoe doen we dit op een beknopte en tot de essentie omschreven manier.

Media

Begeleiding

Kris Neckebroeck is gegradueerde in de Orthopedagogie en geschoold op verschillende therapeutische vlakken, onder andere de Contextuele visie van Nagy. Zijn ervaring in de hulpverlening strekt zich uit over verschillende domeinen van de Bijzondere Jeugdzorg naar Geestelijke Gezondheidszorg tot VAPH (Vlaams Agentschap voor Persoenen met een Handicap). Overal werd/ wordt hij geconfronteerd met “verslaggeving”. Deze ervaringen wil hij graag delen. “Verslagen schrijven zijn voor mij geen doel op zichzelf maar een instrument bij uitstek voor een transparante en participatieve hulpverlening”, aldus Kris

Kostprijs

€ 140.00
Broodjeslunch inbegrepen
€ 120.00
Ledenprijs

Wanneer?

OPGELET: NIEUWE DATUM OMWILLE VAN CORONA:

Vrijdag 18 december 2020

Van 9u30 tot 16u30

Locatie

Afsneedorp 22

Kaart

Inschrijven

CAPTCHA
Deze vraag dient om te controleren dat u een persoon bent en geen computer.
Annuleren