Frans voor de jeugdhulp

Kom je in de uitoefening van je beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact? Op die momenten ervaar je misschien dat je kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met je gesprekspartner(s) – de jongeren en hun context – te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat je ten gevolge van die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt, anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon (o.a. in verband met gevoelens).

 

Informant biedt je een opleiding aan waarin je in een Frans taalbad wordt ondergedompeld. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie.
Het pakket werd volledig uitgewerkt vanuit het kader van de integrale jeugdhulp.

 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een basiskennis van het Frans hebben en zich redelijk kunnen uitdrukken. Ben je onzeker over je niveau? Neem dan contact op met kaat@jo-in.be voor een korte niveau test.

Programma

Een greep uit het programma:

 

  •  De vertaling in het Frans van de vakterminologie die in de integrale jeugdhulp wordt gebruikt.
  •  De eigen dienst voorstellen in het Frans.
  •  Gesprekstechnieken om verschillende soorten gesprekken te voeren (intake, ...)
  • Cases die zich situeren in contextbegeleiding, dagbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, begeleiding voor pleeggezinnen, kindermishandeling, …

 

De cursus wordt in onderling overleg met de deelnemers samengesteld. Andere items zijn dus mogelijk. Er wordt ook aandacht besteed aan het telefoneren in het Frans en aan een aantal spraakkunstitems die voor mondelinge communicatie essentieel zijn.

Media

Begeleiding

Frans Alleweireldt, opleider Frans verbonden aan het opleidingscentrum Escala (Syntra West), is opleider van het huis. Hij trainde reeds verschillende begeleiders en consulenten uit de jeugdhulp.

Kostprijs

€ 510.00
Niet-ledenprijs
€ 420.00
Ledenprijs

Wanneer?

Donderdag 27 april 2023 

Donderdag 11 mei 2023

Donderdag 25 mei 2023

Telkens van 9u30 tot 16u30

 

Locatie

Vzw Casa Rosa
Kammerstraat 22
9000 Gent

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on wo, 04/26/2023 - 09:30.