Basisopleiding - Omgaan met verontrusting

Effectief handelen bij vermoedens van een verontrustende opvoedingssituatie

 

Als (jeugd)hulpverlener wordt ieder vroeg of laat geconfronteerd met verontrusting bij minderjarigen. Anno 2018 verwacht het beleid uitdrukkelijk dat elke hulpverlener op een gepaste wijze omgaat met deze verontrusting. Dit zorgt voor vragen en twijfels. Terwijl het beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie met de cliënt essentieel zijn in de hulpverlening, brengt de schrik voor schuldig verzuim een soms verlammende onzekerheid met zich mee. Er ontstaat een dynamiek van handelingsverlegenheid waarbinnen de verontrusting groeit.

 

Deze driedaagse vorming focust op het effectief handelen bij vermoedens van een verontrustende opvoedingssituatie. We doen dit op drie niveaus: beleids-, team- en individueel niveau. Het vertrekpunt hierbij is dat kennis, ervaring en tools het effectief handelen op elk van deze domeinen doet toenemen. De eigen positie als hulpverlener binnen of buiten integrale jeugdhulp wordt uitgelicht, de dynamiek van handelingsverlegenheid wordt in kaart gebracht, verontrusting wordt gedefinieerd, ingeschat en geanalyseerd. Er wordt een vier-fasenplan ontwikkeld dat sterk en krachtig handelen in verontrustende opvoedingssituaties mogelijk maakt. Een bruikbare leidraad die kan dienen voor de individuele hulpverlener, gesteund door zijn team met partners binnen en buiten het jeugdhulplandschap.

Programma

Dag 1 – Hannelore Vandepitte
Integrale jeugdhulp 2.0 en omgaan met verontrusting
Eigen positie in het (jeugd)hulplandschap
Verontrusting: basiskennis
Beter omgaan met verontrusting
Handelen in een niet-chronologisch vier fasen model

 

Dag 2 – Lieven Pype
Fase één: analyse van de situatie: tools en know-how
Fase twee: methodiekgericht bespreekbaar stellen van de verontrusting
Fase drie: monitoring van het traject
Fase vier: het traject loopt vast: crisis, acute noodsituatie

 

Dag 3 – Lieven Pype en Hannelore Vandepitte
Toepassen van de aangeleerde tools
Oefenen en verdiepen van de verschillende methodieken a.d.h.v. de eigen casus

Media

Begeleiding

Hannelore Vandepitte

Stafmedewerker van de ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbanken West-Vlaanderen

Lieven Pype
Consulent Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Roeselare
Consultgever bij het Consult Ondersteuningscentra Jeugdzorg West-Vlaanderen

Kostprijs

€ 420.00
Broodjeslunch inbegrepen
€ 360.00
Ledenprijs

Wanneer?

28 september 2020

12 oktober 2020

26 oktober 2020

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

28 september:

jeugdverblijf “Moerkensheide”,  Beekstuk 10, 9840 De Pinte

12 en 26 oktober:

Afsneedorp 22  

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on zo, 09/27/2020 - 09:30.