Basismodule oplossingsgericht werken

Primaire tabs

Het begrip “Oplossingsgericht” valt meer en meer in de hulpverleningssector. De technieken uit het oplossingsgericht werken, zoals: de mirakelvraag, schaalvragen, uitzonderingsvragen, beginnen stilaan wijdverspreid te worden. Maar er is natuurlijk veel meer dan die technieken.

 

Hoe buig je weerstand bij cliënten om naar een samenwerkingsrelatie? Hoe slaag je er in om vanaf het eerste contact de meest efficiënte hulpverleningsweg in te slaan?  Hoe kan je als daadkrachtige en respectvolle hulpverlener de dingen loslaten en er vertrouwen in hebben? Hoe verhoog je je eigen effectiviteit als hulpverlener?

 

De basis-attitude van het oplossingsgericht werken kan je trainen en oefenen. Deze basismodule maakt deel uit van een langduriger traject en biedt mogelijkheid tot het behalen van een IASTI certificaat. (Internationaal Certificaat van Practitioner in de ‘Oplossingsgerichte Begeleiding en Pedagogiek’).

 

Deze vierdaagse introductie geeft een mooie basis om het maximum te halen uit verdere specialisaties in het oplossingsgerichte werken bij Informant en zelfs in te schrijven voor de gespecialiseerde modules aan het Korzybski Instituut.

Programma

In deze vierdaagse praktische cursus krijg je naast een introductie tot de brede theoretische en wetenschappelijke achtergrond van het oplossingsgericht werken, vooral praktische kennis en onmiddellijk bruikbare tools in handen. En dit allemaal het liefst op basis van je eigen vragen en casussen.

 

Dag 1:  kennismaking met de theorie (basis axioma’s, filosofie,wetenschappelijke onderbouw), transfer naar concrete casussen. Casussen kunnen op cliëntniveau, teamniveau of op niveau van het eigen professionele functioneren.

 

Dag 2:  Kennismaking met instrumenten en trainen op concrete casussen.

Inzichten rond basisattitude

 

Dag 3: Evalueren van toegepaste technieken en ervaringen met het model.

Trainen, uitdiepen en optimaliseren van de gebruikte technieken met

bijkomende theoretische onderbouw en varianten op geziene technieken.

Meegeven observatieoefening.

 

Dag 4: Evaluatie observatieoefening en toegepaste technieken.

Intervisie en het gebruik van concrete methodieken op het vlak van teamvergadering/samenwerking en verhogen van eigen efficiëntie als hulpverlener.

Media

Begeleiding

Sébastien Vernieuwe, gegradueerde in de orthopedagogie  en psychotherapeut oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie  (Korzybski-instituut).

Kostprijs

€ 600.00
Broodjeslunch inbegrepen
€ 480.00
Ledenprijs

Wanneer?

DAG 1: 04/02

DAG 2: 11/02

DAG 3: 11/03

DAG 4: 23/03

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Afsneedorp 22

Kaart

Inschrijven

CAPTCHA
Deze vraag dient om te controleren dat u een persoon bent en geen computer.
Annuleren